Eliška: Máma mi říkala, že v dávných dobách se lidé myli třeba jen jednou 
za měsíc. Dokonce ani králové nebyli moc čistotní. A aby to kolem nich 
nezapáchalo, tak na sebe lili velice silné parfémy. Problém pak ale byl 
s blechami a taky měli často vši. Na ně používali taková drbátka. 
Osobní hygiena je neoddělitelnou součástí našeho každodenního 
života. Zahrnuje soustavnou a důkladnou péči o čistotu celého těla, 
vlasů, dutiny ústní (pravidelné čištění zubů), ale i otužování a péči 
o oblečení.

Image008  

Jak už jsme si pověděli na začátku kapitoly, pečovat o zdraví neznamená jenom starat se o správné fungování těla. Na lidské zdraví 
působí i náš společenský život, to znamená naše vztahy s ostatními 
lidmi a spokojenost se sebou samým. Pro každého z nás je důležité, 
jestli se cítíme dobře ve třídě, máme kamarády, jsme spokojeni se 
svým školním prospěchem, dokážeme aktivně a uspokojivě trávit 
svůj volný čas, a máme-li doma příjemné a láskyplné prostředí. Toto 
všechno dohromady nazýváme duševní zdraví. Pokud je všechno, 
jak má být, jsme v tzv. duševní pohodě.