Duševní hygiena

Jak už jsme si pověděli na začátku kapitoly, pečovat o zdraví neznamená jenom starat se o správné fungování těla. Na lidské zdraví
působí i náš společenský život, to znamená naše vztahy s ostatními
lidmi a spokojenost se sebou samým. Pro každého z nás je důležité,
jestli se cítíme dobře ve třídě, máme kamarády, jsme spokojeni se
svým školním prospěchem, dokážeme aktivně a uspokojivě trávit
svůj volný čas, a máme-li doma příjemné a láskyplné prostředí. Toto
všechno dohromady nazýváme duševní zdraví. Pokud je všechno,
jak má být, jsme v tzv. duševní pohodě.